Radiokontrollerade klockor

En klocka som är radiokontrollerad har en inbyggd radiomottagare för mottagning av radiosignaler som ställer in klockan på exakt rätt tid. Observera att mottagning av denna signal i Sverige kan ske upp till orter i höjd med Örnsköldsvik. Utanför signalens räckvidd fungerar klockorna istället som vanliga, batteridrivna armbandsur.

-