Klockor med timer

Klockor med timer har en funktion för nedräkning. Du ställer in en specifik tid och klockan räknar sedan ned denna tid och ger i många fall ifrån sig ett alarm när tiden löpt ut. Vissa modeller har även timerrepetition, det vill säga att timern startar om efter att tiden löpt ut. Detta kan exempelvis vara användbart vid intervallträning eller när du behöver ta mediciner med jämna mellanrum.