Klocktermer

A

 

ALARM
Alarm där du kan ställa ett dagligt alarm som ljuder specifik tid varje dag. Siffran under symbolen indikerar hur många alarm det finns i klockan. Vardagsexempel:5 alarm som kan ställas på 5 olika tidpunkter under en och samma dag.

 

ALARM / MULTIALARM
Multialarm är ett alarm där du antingen kan ställa in ett dagligt alarm som ljuder en specifik tid varje dag eller ett alarm som ljuder vid en specifik tidpunkt på en specifik dag. På vissa klockor kan även belysningen ställas in att blinka när alarmet ljuder. Siffran under symbolen indikerar hur många multialarm det finns i klockan.
Vardagsexempel: Du har ett viktigt möte onsdag 23 mars klockan 15.45.

 

ALARM / VIBRATORALARM
Klockan ger vibratorsignal vid inställd tidpunkt.

 

ALARM / SNOOZE
Med snoozefunktionen aktiverad kan du få t e x ett väckningsalarm repeterat efter några minuter.

 

ANALOG
betyder motsvarande, överrensstämmande och användes ursprungligen som en elektronikterm som
urmakarna använde när quartsur började bli vanliga. I dag betecknar det tidsangivelse med visare och urtavla.

 

ANTIMAGNETISKT UR
Antimagnetiska ur är skyddade från magnetisk påverkan genom att metalldelarna, bland annat reglagedelen, har sådan sammansättning att de inte påverkas.

 

APPLICERANDE SIFFROR
Applicerade siffror är upphöjda metalltecken fastsatta påurtavlan.

 

ATM/ATÖ
Atm står för atmosfärers övertryck. Den svenska förkortningen är atö, men även här används atm-förkortningen i mycket stor utsträckning. När ett föremål sänks ned i vatten uppstår ett tryck, och ju längre ned klockan kommer desto större blir trycket. Ett atm motsvarar ett djup på ungefär 10 meter. Två atm är ungefär 20 meter och så vidare.

 

ARABISKA SIFFROR
De arabiska siffrorna är 1,2,3,4,5,6,7,8,9. De kommer ursprungligen från Indien och introducerades i
Europa av arabiska köpmän.

 

AUTOMATISKA ARMBANDSUR
Ett automatiskt armbandsur har ett mekaniskt ur med en drivfjäder som dras upp via en rotor med hjälp
av de rörelser dess bärare åstadkommer. Det automatiska armbandsuret uppfanns på 1700-talet av Breuget som kallade sina självuppdragande ur för Perpetuelle

 

B

 

BAKGRUNDSBELYSNING / ILLUMINATOR
Elektronisk belysning (Illuminator EL light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma. De flesta av Casios armbandsur har denna belysning.

 

BALANSSTOPP
Balansstopp är en sekundvisare som stannar upp för att synkronisera tiden när man drar ut kronan.

 

BAROMETER / BAROGRAF
Klockan har inbyggd trycksensor för mätning av lufttryck som visas i displayen. Vissa klockor har också en barograf som visar luftrycket grafiskt de senaste 24 timmarna (vädertrend).
Trycksensorn används också för att bestämma den relativa höjden över havet baserat på lufttrycket. Mätområde 0 - 4000 meter eller 0 - 6000m.

 

BATTERIINDIKATOR
Endast i vissa modeller. "BATT " eller "HELP " visas när batteri kapaciteten avtar. I detta läge fungerar ej alarm och belysning (för att spara kapacitet till övriga funktioner).
Byt batteri omgående hos Din CASI0-återförsäljare.

 

BATTERIKAPACITET
Om alarm, ljus och funktioner används mycket förkortas batterilivslängden.

 

BELYSNING LED
Mikrobelysning av tavlan.

 

BELYSNING- BAKGRUNDSBELYSNING
(Auto Illuminator El light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma.

 

BELYSNING - AUTO BAKGRUNDSBELYSNING
Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma. Dessutom med specialfunktion som kan tillkopplas för att tända belysningen genom att endast vrida armen 45o mot dig. Bra för utomhus-aktiviteter såsom löpning, bergsklättring mm

 

BELYSNING - TOUGH SOLAR
När klockans batteri är fulladdat går klockan ca 10 månader utan ny laddning. Klockan kan lagras i upp till 2 år med den nyutvecklade strömsparfunktionen. Laddningsindikator visar batteristatus. Klockan har Full Auto bakgrundsbelysning. Klockan laddas med solljus/ belysning. BICOLOR
Bicolor anger att boetten är tvåfärgad. Den är oftast tillverkad i stål och guld eller av stål och doublé.

 

BOETT
Boetten är höljet där urverket, glaset, uppdragskronan, och urtavlan är monterad. Boetten kallas också klockhus.

 

C

 

CENTRUMSEKUNDVISARE
En centrumsekundvisare sitter monterad mitt på urtavlan och har en egen uppsättning siffror.

 

D

 

DAGNEDRÄKNING
Högtidsdagar eller annat att komma ihåg kan anges i klockan. Klockan visar antalet dagar fram till angiven dag.

 

DATABANK
Klockan har en databank där du kan lagra namn, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer eller annat data. Någon klocka har även sparat minne för Internet sidor. Vissa modeller har också EEPROM för lagring av data när batteriet tar slut. Vardagsexempel: Telefonnummer, namn, kontonummer, idnummer, passnummer mm. Allt kan lagras i klockan. 20 x 2 betyder att klockan kan lagra 20 namn och 2 telefon-nummer till varje namn.

e-DATABANK
Klockan har en databank där du kan lagra uppgifter såsom e-mailadresser, webadresser, namn, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer eller koder etc. En del modeller med e-Dataminne har även möjlighet att skydda minnet medpersonlig kod. Största skillnaden mellan Databank och e-Databank är att du kan lagra upp till 63 tecken.

DATUM
Efter inställning av datum visas automatiskt rätt dag och datum varje månad.(Justering måste göras vid skottår).Vissa modeller har årsprogrammerad kalender. Vilket innebär att inställning ej behövs vid skottår.

 

DJUPMÄTARE
Djupsensor som känner av tryckförändringar under vattnet. Mätningen startar/slutar automatiskt när trycket motsvarar 1 m djup, visning i meter eller ft. EEPROM Lagrar alla data i klockan även om batteriet tar slut.

 

DOKTORSKLOCKA
Doktorsklocka kallas även för systerur men är också känd som duoplan. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydligt gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

DRIVFJÄDER
Drivfjädern används i mekaniska ur för att förse urverket med kraft. Det är en platt fjäder som ligger
hoprullad i ett fjäderhus. Denna konstruktion medger att den axel som man vrider upp fjädern med endast arbetar vid uppdragningen. Det vridande momentet sker helt hos fjäderhuset med vidhängande kuggkrans.

 

DST - SOMMARTID
En del av modellerna har funktion för automatisk justering av sommartid.

 

DUOPLAN
Duoplan kallas även för systerur men är också känd som doktorsklocka. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydlig gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

 

DYKARUR
Dykarur är klockor som inte bara tål vatten utan även kan hålla stånd mot vattentryck. Boett, krona, glas och bakboett är därför extra stabila. Ringen som man använder för att ställa dykartiden går bara att vrida i en riktning så dykningen inte kan bli för lång, på sin höjd för kort.

 

E

 

ECO-DRIVE
-den ljusdrivna klockan
Ljus ombildas till energi. En minut i direkt solljus ger kapacitet för en dag.

 

EEPROM
Lagrar all data i klockan om batteriet tar slut.

 

EXTRA URTAVLA
En extra urtavla är en mindre urtavla som visar sekunder och hur många minuter som gått. Fjäderhus
Fjäderhuset innehåller drivfjäder och fjäderhuskärna. Med fjäderhuskärnan spänner man drivfjädern när
man drar upp urverket. Fjäderhuset magasinerar sedan kraften och portionerar ut kraft under urets gångtid.

 

F

 

FÖRSKRUVAD KRONA
Kronan -inställningsratten för visarna -går att skruva in vilket ger extra skydd mot fukt och smuts.Glas
Glaset i armbandsur är plexi-, mineral-, eller safirglas. Safirglas är hårdast och mycket svårt att repa.

 

G

 

GULDBOETTER
Guldboetter tillverkas i både 14 och 18 karat. Det kan även anges som 585/1000 respektive 750/1000.
Klockan har en karatstämpel, oftast på baksidan av boetten men ibland sitter den inuti.

 

GULDDOUBLÈ
Gulddoublé är uttryck för olika sätt att påföra ett tunt skikt av guld på klockans boett. Skiktets tjocklek
anges i mikron (tusendels millimeter). Två till fem mikron är vanligast.

 

GÅNGRESERVEN
Gångreserven är den tiden som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. En mer korrekt benämning är gångtid. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

 

GÅNGTID
Gångtiden är den tid som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. Även ordet gångreserv används. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

 

H

 

HJÄLPURTAVLA
En hjälpurtavla är en urtavla som bara visar sekunder. Den är vanligen placerad vid klockan sex.

 

HÖJDMÄTARE
Klockan har inbyggd trycksensor för mätning av lufttryck som visas i displayen. Vissa klockor har också en barograf som visar luftrycket grafiskt de senaste 24 timmarna (vädertrend). Trycksensorn används också för att bestämma den relativa höjden över havet baserat på lufttycket. Mätområde 0 - 4000 meter eller 0 - 6000m.

 

I

 

INDEXMARKERINGAR
Indexmarkeringar är det samma som odekorerade ickenumreriska markeringar för timmar, minuter och sekunder.

 

INTEGRERAT ARMBAND
Ett integrerat armband är utformat som en naturlig fortsättning på boetten.

 

K

 

KALKYLATOR (RÄKNARFUNKTION)
Klockan med kalkylator som kan hantera vissa matematiska beräkningar såsom addition, subtraktion, multiplikation och division.

 

KOMPASS
Klockan har en inbyggd elektronisk kompass. Enkel att kalibrera. Minne för 5 kompassriktningar samt tidpunkt för mätning.


KRONA
Krona är en knapp (vanligen placerad vid sidav av boetten vid klockan tre) för att vrida upp och ställa uret.

 

KRONOGRAF
Kronograf kallas en klocka som har en separat stoppfunktion för att mäta kortare tidsintervaller.


KRONOGRAF MED SEKUNDVISARE
En kronograf med sekundvisare har en löpande sekundvisare som fungerar oberoende
av kronografens andra visare.

 

M

 

MEKANISK KLOCKA
En mekanisk klocka dras upp för hand. Energin lagras med hjälp av en fjäder.

 

MINERALGLAS
Mineralglas är hårdare än vanligt glas och därför svårare att rispa.

 

MINUTREPETITION
Minutrepetitionen är den mest komplicerade av alla komplikationer. Det är ett system där en knapp eller en skjutbar regel utlöser ett ringverk.

 

MÅNFASVISNING
Månfasvisning visar månfasen genom dess tjugonio och en halv dag (korrigering för fyrtiofem minuter extra per månad är oftast inräknad).

 

MÅNADSRUTA
Genom månadsrutan på urtavlan ser man ett mekaniskt verk som visar månaden

 

P

 

PC KOMPATIBEL
Klockor för kommunikation med PC. Klockan kan lagra telefonnummer, planeringskalender, att göra lista eller en textmassa med en PC. Kommunicerar via IrDA eller USB.

 

PLANERINGS KALENDER
Klockan har en planeringskalender där du kan planera in tillfälliga och återkommande händelser med tid och data. Klockan varnar med alarmsignal. Vissa klockor har ett grafiskt fönster där du kan se händelser 2 veckor i förväg Vardagsexempel: Födelsedagar, tandläkarbesök eller möten. Allt kan registreras i klockan.

 

R

 

RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Klockan har en inbyggd radiomottagare för mottagning av radiosignal för exakt tid. Mottagning i Sverige kan med gott resultat ske i orter upp till Örnsköldsvik (vid gynnsamma förhållanden ännu längre upp i landet). Utanför räckviddsområdet fungerar klockan som ett traditionellt armbandsur.

 

RESIN
Detta är ett platsmaterial av hög kvalitét och det egentliga namnet är Polypropylen "PP" . Resin är det Engelska namnet för detta matrial och det är ett bra material för allergiker. Casio använder sig uteslutande av detta material i boetter och armband.

 

ROMERSKA SIFFROR
De romerska siffrorna från ett till tolv är I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

 

S

 

SAFIRGLAS
Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir.
Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.

 

SJÄLVUPPDRAGANDE / AUTOMAT
En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.

 

SKRUVAD KRONA / SKRUVKRONAA
En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. I första läget ändras datum, i andra läget tiden. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

 

SNITTIDEN
Den genomsnittliga längden på alla dagar under ett år. Det år också den tid ur vanligen visar.

 

SPORTFUNKTIONER
Vissa klockor har stoppur med flera mellantider (10,30 eller 50) som är lämpliga för orientering, maraton eller annan sport. En del klockor har också flera stoppur för ex triathlon. För intervallträning finns klockor med timers som kan ställas i intervall. Andra funktioner är beräkning av kaloriåtgång, speedometer, seglar timer eller djupmätning.

 

STAINLESS STEEL
Stainless steel är rostfritt stål. Beteckningen Stainlees steel innebär att boetten är tillverkad av
rostfritt stål. Stainless steel back betyder att klockans baksida, bakboetten, är gjort i rostfritt stål. Ovansidan är då ofta gjord i krom eller double.

 

STOPPUR
Tid mäts i sekunder,1/10 sekund, eller 1/100 sekund. En signal bekräftar tryck på start/stopp. Finns bl.a i modeller med 1 till 100 timmars totalttid.

 

STOPPUR MED SPORTFUNKTIONER
Vissa klockor har stoppur med flera mellantider (10, 30 eller 50) som är lämpliga för orientering, maraton eller annan sport. En del klockor har också flera stoppur för ex triathlon. För intervallträning finns klockor med timers som kan ställas i intervall. Andra funktioner är beräkning av kaloriåtgång, spedometer, seglar timer eller djupmätning.

 

STÖTSÄKERT UR
Ett ur som kan falla mot en träskiva från en meters höjd eller inte drar sig med mer än sextio sekunder per dag får kallas stötsäkert.

 

SURFTIMER
Klockan har nedräkningsfunktion för surftävling.

 

SÄKERHETSLÅS
Säkerhetslås finns idag på de flesta metallarmband. Detta är som en säkerhet för att inte armbandet ska gå upp och man tappar klockan. Idag finns det flera olika modeller av säkerhetslås men dom två vanligaste modellerna är en som man måste klämma upp en spärr med två fingrar för att man ska kunna öppna armbandet och en modell som är som en hake som man knäpper över själva låsbygeln.

 

T

 

TERMOMETER
En termosensor känner av den omgivande temperaturen. För att få så exakt lufttemperatur som möjligt bör du ta av dig klockan eftersom temperaturmätningen påverkas av värmen från din arm.

 

TIDVATTEN OCH MÅNFAS- FISKEKLOCKA
Klockan har en måndatafunktion som visar månens upp och nedgång samt ålder på baserad på position (longitud och latitud). Klockan visar också ebb och flod (tidvatten)

 

TIMER OCH REPETERANDE TIMER
Ställ in en specifik tid och klockan räknar ner till 0. En signal ljuder då klockan nått till noll. På vissa klockor kan även belysningen ställas in att blinka när nedräkningen nått 0. Vissa klockor har också funktionen repetition dvs. när klockan räknat ner till 0 startar klockan om igen att räkna ner. Tiden under symbolen indikerar hur stort intervall som kan ställas. Vardagsexempel: Repeterande timer kan vara bra om du tex. skall ta medicin var 5 timme eller liknande. Ett annat användningsområde är när man idrottar tex. intervallträning.12/24 -timmars

 

TIMESTAMP / STÄMPELUR
Klicka på en knapp och spara den tiden och datumet som är precis vid knapptryckningen.
Detta kan göras upp till 30ggr och sparas i klockans minne.

 

TOUGH SOLAR / SOLCELLSBATTERI
När klockans batteri är fullladdat går klockan ca 10 månader utan ny laddning. Klockan kan lagras upp till 2 år med den nyutvecklade strömsparfunktionen. Laddningsindikator visar batteristatus. Klockan har Full Auto Bakgrundsbelysning. Klockan laddas med solljus/belysning.

 

TWINCEPT
Twincept är en klocka med digitaldisplayen i glaset. När displayen är släckt ser klockan ut som en vanlig klocka. I glaset kan sedan olika funktioner visas efter behov såsom databank, eller barometer mm.

 

U

 

UPPDRAGSAXEL
Uppdragsaxel är en axel på vilkens yttersta spets kronan sitter som vi drar upp eller ställer klockan med. Urtavlan visar timmar, minuter och sekunder.

 

URVERK
Urverket är urets kompletta mekanism. Ett urverk består av mellan 120 och 600 delar.

 

V

 

VATTENSKYDDAD! Vad är det ?
Gränserna borde vara gemensamma för alla, men tyvärr skiljer sig detta mellan olika fabrikat. Beteckningen "30m" och "50m", gör att man lätt kan dra slutsatser som inte riktigt stämmer med verkligheten. Detta gäller för våra klockor, om inte annat anges:
 

30m ~ 3 ATM

  • Din klocka klarar vardagsliv med regn ock vattenstänk.

50m ~ 5 ATM

  • Din klocka klarar enstaka korta tillfällen i vatten.

100m ~ 10 ATM

  • Din klocka klarar dusch, bad, simning och snorkling.

200m ~ 20 ATM eller mer

  • Din klocka klarar dykning med tuber (scubadiving).

 

VISNING
Tiden kan visas i 12 respektive 24-timmars standard. Vid 12- timmars visning visas P vid eftermiddag.

 

VRIDBAR BEZELRING
Timer-ring som är spärrad (går endast att vrida motsols/Unidirectional)vilket förhindrar ofrivillig förlängning av markerad tid. Vrid ringen så att markeringen ställs där minutvisaren är. Senare avläser du hur många minuter minutvisaren gått från markeringen.

 

VÄRLDSTID & TVÅTID
Visar tiden i ett antal större städer runt jorden (världstid). En variant av världstid är att vissa klockor kan visa tiden i två tidszoner (tvåtid).

 

Y

 

YACHTTIMER
Klockan har nedräkningsfunktion för båttävling - yachttimer.

 

Klocktermer

A

 

ALARM
Alarm där du kan ställa ett dagligt alarm som ljuder specifik tid varje dag. Siffran under symbolen indikerar hur många alarm det finns i klockan. Vardagsexempel:5 alarm som kan ställas på 5 olika tidpunkter under en och samma dag.

 

ALARM / MULTIALARM
Multialarm är ett alarm där du antingen kan ställa in ett dagligt alarm som ljuder en specifik tid varje dag eller ett alarm som ljuder vid en specifik tidpunkt på en specifik dag. På vissa klockor kan även belysningen ställas in att blinka när alarmet ljuder. Siffran under symbolen indikerar hur många multialarm det finns i klockan.
Vardagsexempel: Du har ett viktigt möte onsdag 23 mars klockan 15.45.

 

ALARM / VIBRATORALARM
Klockan ger vibratorsignal vid inställd tidpunkt.

 

ALARM / SNOOZE
Med snoozefunktionen aktiverad kan du få t e x ett väckningsalarm repeterat efter några minuter.

 

ANALOG
betyder motsvarande, överrensstämmande och användes ursprungligen som en elektronikterm som
urmakarna använde när quartsur började bli vanliga. I dag betecknar det tidsangivelse med visare och urtavla.

 

ANTIMAGNETISKT UR
Antimagnetiska ur är skyddade från magnetisk påverkan genom att metalldelarna, bland annat reglagedelen, har sådan sammansättning att de inte påverkas.

 

APPLICERANDE SIFFROR
Applicerade siffror är upphöjda metalltecken fastsatta påurtavlan.

 

ATM/ATÖ
Atm står för atmosfärers övertryck. Den svenska förkortningen är atö, men även här används atm-förkortningen i mycket stor utsträckning. När ett föremål sänks ned i vatten uppstår ett tryck, och ju längre ned klockan kommer desto större blir trycket. Ett atm motsvarar ett djup på ungefär 10 meter. Två atm är ungefär 20 meter och så vidare.

 

ARABISKA SIFFROR
De arabiska siffrorna är 1,2,3,4,5,6,7,8,9. De kommer ursprungligen från Indien och introducerades i
Europa av arabiska köpmän.

 

AUTOMATISKA ARMBANDSUR
Ett automatiskt armbandsur har ett mekaniskt ur med en drivfjäder som dras upp via en rotor med hjälp
av de rörelser dess bärare åstadkommer. Det automatiska armbandsuret uppfanns på 1700-talet av Breuget som kallade sina självuppdragande ur för Perpetuelle

 

B

 

BAKGRUNDSBELYSNING / ILLUMINATOR
Elektronisk belysning (Illuminator EL light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma. De flesta av Casios armbandsur har denna belysning.

 

BALANSSTOPP
Balansstopp är en sekundvisare som stannar upp för att synkronisera tiden när man drar ut kronan.

 

BAROMETER / BAROGRAF
Klockan har inbyggd trycksensor för mätning av lufttryck som visas i displayen. Vissa klockor har också en barograf som visar luftrycket grafiskt de senaste 24 timmarna (vädertrend).
Trycksensorn används också för att bestämma den relativa höjden över havet baserat på lufttrycket. Mätområde 0 - 4000 meter eller 0 - 6000m.

 

BATTERIINDIKATOR
Endast i vissa modeller. "BATT " eller "HELP " visas när batteri kapaciteten avtar. I detta läge fungerar ej alarm och belysning (för att spara kapacitet till övriga funktioner).
Byt batteri omgående hos Din CASI0-återförsäljare.

 

BATTERIKAPACITET
Om alarm, ljus och funktioner används mycket förkortas batterilivslängden.

 

BELYSNING LED
Mikrobelysning av tavlan.

 

BELYSNING- BAKGRUNDSBELYSNING
(Auto Illuminator El light) Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma.

 

BELYSNING - AUTO BAKGRUNDSBELYSNING
Elektronisk belysning som lyser upp hela tavlan eller displayen. Extrafunktion som belysningsfördröjning och dubbla belysningar på såväl analog tavlan och digitala displayen kan förekomma. Dessutom med specialfunktion som kan tillkopplas för att tända belysningen genom att endast vrida armen 45o mot dig. Bra för utomhus-aktiviteter såsom löpning, bergsklättring mm

 

BELYSNING - TOUGH SOLAR
När klockans batteri är fulladdat går klockan ca 10 månader utan ny laddning. Klockan kan lagras i upp till 2 år med den nyutvecklade strömsparfunktionen. Laddningsindikator visar batteristatus. Klockan har Full Auto bakgrundsbelysning. Klockan laddas med solljus/ belysning. BICOLOR
Bicolor anger att boetten är tvåfärgad. Den är oftast tillverkad i stål och guld eller av stål och doublé.

 

BOETT
Boetten är höljet där urverket, glaset, uppdragskronan, och urtavlan är monterad. Boetten kallas också klockhus.

 

C

 

CENTRUMSEKUNDVISARE
En centrumsekundvisare sitter monterad mitt på urtavlan och har en egen uppsättning siffror.

 

D

 

DAGNEDRÄKNING
Högtidsdagar eller annat att komma ihåg kan anges i klockan. Klockan visar antalet dagar fram till angiven dag.

 

DATABANK
Klockan har en databank där du kan lagra namn, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer eller annat data. Någon klocka har även sparat minne för Internet sidor. Vissa modeller har också EEPROM för lagring av data när batteriet tar slut. Vardagsexempel: Telefonnummer, namn, kontonummer, idnummer, passnummer mm. Allt kan lagras i klockan. 20 x 2 betyder att klockan kan lagra 20 namn och 2 telefon-nummer till varje namn.

e-DATABANK
Klockan har en databank där du kan lagra uppgifter såsom e-mailadresser, webadresser, namn, telefonnummer, mobilnummer, faxnummer eller koder etc. En del modeller med e-Dataminne har även möjlighet att skydda minnet medpersonlig kod. Största skillnaden mellan Databank och e-Databank är att du kan lagra upp till 63 tecken.

DATUM
Efter inställning av datum visas automatiskt rätt dag och datum varje månad.(Justering måste göras vid skottår).Vissa modeller har årsprogrammerad kalender. Vilket innebär att inställning ej behövs vid skottår.

 

DJUPMÄTARE
Djupsensor som känner av tryckförändringar under vattnet. Mätningen startar/slutar automatiskt när trycket motsvarar 1 m djup, visning i meter eller ft. EEPROM Lagrar alla data i klockan även om batteriet tar slut.

 

DOKTORSKLOCKA
Doktorsklocka kallas även för systerur men är också känd som duoplan. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydligt gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

DRIVFJÄDER
Drivfjädern används i mekaniska ur för att förse urverket med kraft. Det är en platt fjäder som ligger
hoprullad i ett fjäderhus. Denna konstruktion medger att den axel som man vrider upp fjädern med endast arbetar vid uppdragningen. Det vridande momentet sker helt hos fjäderhuset med vidhängande kuggkrans.

 

DST - SOMMARTID
En del av modellerna har funktion för automatisk justering av sommartid.

 

DUOPLAN
Duoplan kallas även för systerur men är också känd som doktorsklocka. Kännetecknande för dessa ur är att de har en särskild urtavla med en övertydlig gradering för centrumsekundvisaren, något som är användbart när man tar pulsen.

 

DYKARUR
Dykarur är klockor som inte bara tål vatten utan även kan hålla stånd mot vattentryck. Boett, krona, glas och bakboett är därför extra stabila. Ringen som man använder för att ställa dykartiden går bara att vrida i en riktning så dykningen inte kan bli för lång, på sin höjd för kort.

 

E

 

ECO-DRIVE
-den ljusdrivna klockan
Ljus ombildas till energi. En minut i direkt solljus ger kapacitet för en dag.

 

EEPROM
Lagrar all data i klockan om batteriet tar slut.

 

EXTRA URTAVLA
En extra urtavla är en mindre urtavla som visar sekunder och hur många minuter som gått. Fjäderhus
Fjäderhuset innehåller drivfjäder och fjäderhuskärna. Med fjäderhuskärnan spänner man drivfjädern när
man drar upp urverket. Fjäderhuset magasinerar sedan kraften och portionerar ut kraft under urets gångtid.

 

F

 

FÖRSKRUVAD KRONA
Kronan -inställningsratten för visarna -går att skruva in vilket ger extra skydd mot fukt och smuts.Glas
Glaset i armbandsur är plexi-, mineral-, eller safirglas. Safirglas är hårdast och mycket svårt att repa.

 

G

 

GULDBOETTER
Guldboetter tillverkas i både 14 och 18 karat. Det kan även anges som 585/1000 respektive 750/1000.
Klockan har en karatstämpel, oftast på baksidan av boetten men ibland sitter den inuti.

 

GULDDOUBLÈ
Gulddoublé är uttryck för olika sätt att påföra ett tunt skikt av guld på klockans boett. Skiktets tjocklek
anges i mikron (tusendels millimeter). Två till fem mikron är vanligast.

 

GÅNGRESERVEN
Gångreserven är den tiden som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. En mer korrekt benämning är gångtid. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

 

GÅNGTID
Gångtiden är den tid som klockan går efter att den har blivit helt uppdragen. Även ordet gångreserv används. På elektroniska ur är gångtiden mellan två batteribyten.

 

H

 

HJÄLPURTAVLA
En hjälpurtavla är en urtavla som bara visar sekunder. Den är vanligen placerad vid klockan sex.

 

HÖJDMÄTARE
Klockan har inbyggd trycksensor för mätning av lufttryck som visas i displayen. Vissa klockor har också en barograf som visar luftrycket grafiskt de senaste 24 timmarna (vädertrend). Trycksensorn används också för att bestämma den relativa höjden över havet baserat på lufttycket. Mätområde 0 - 4000 meter eller 0 - 6000m.

 

I

 

INDEXMARKERINGAR
Indexmarkeringar är det samma som odekorerade ickenumreriska markeringar för timmar, minuter och sekunder.

 

INTEGRERAT ARMBAND
Ett integrerat armband är utformat som en naturlig fortsättning på boetten.

 

K

 

KALKYLATOR (RÄKNARFUNKTION)
Klockan med kalkylator som kan hantera vissa matematiska beräkningar såsom addition, subtraktion, multiplikation och division.

 

KOMPASS
Klockan har en inbyggd elektronisk kompass. Enkel att kalibrera. Minne för 5 kompassriktningar samt tidpunkt för mätning.


KRONA
Krona är en knapp (vanligen placerad vid sidav av boetten vid klockan tre) för att vrida upp och ställa uret.

 

KRONOGRAF
Kronograf kallas en klocka som har en separat stoppfunktion för att mäta kortare tidsintervaller.


KRONOGRAF MED SEKUNDVISARE
En kronograf med sekundvisare har en löpande sekundvisare som fungerar oberoende
av kronografens andra visare.

 

M

 

MEKANISK KLOCKA
En mekanisk klocka dras upp för hand. Energin lagras med hjälp av en fjäder.

 

MINERALGLAS
Mineralglas är hårdare än vanligt glas och därför svårare att rispa.

 

MINUTREPETITION
Minutrepetitionen är den mest komplicerade av alla komplikationer. Det är ett system där en knapp eller en skjutbar regel utlöser ett ringverk.

 

MÅNFASVISNING
Månfasvisning visar månfasen genom dess tjugonio och en halv dag (korrigering för fyrtiofem minuter extra per månad är oftast inräknad).

 

MÅNADSRUTA
Genom månadsrutan på urtavlan ser man ett mekaniskt verk som visar månaden

 

P

 

PC KOMPATIBEL
Klockor för kommunikation med PC. Klockan kan lagra telefonnummer, planeringskalender, att göra lista eller en textmassa med en PC. Kommunicerar via IrDA eller USB.

 

PLANERINGS KALENDER
Klockan har en planeringskalender där du kan planera in tillfälliga och återkommande händelser med tid och data. Klockan varnar med alarmsignal. Vissa klockor har ett grafiskt fönster där du kan se händelser 2 veckor i förväg Vardagsexempel: Födelsedagar, tandläkarbesök eller möten. Allt kan registreras i klockan.

 

R

 

RADIOKONTROLLERAD KLOCKA
Klockan har en inbyggd radiomottagare för mottagning av radiosignal för exakt tid. Mottagning i Sverige kan med gott resultat ske i orter upp till Örnsköldsvik (vid gynnsamma förhållanden ännu längre upp i landet). Utanför räckviddsområdet fungerar klockan som ett traditionellt armbandsur.

 

RESIN
Detta är ett platsmaterial av hög kvalitét och det egentliga namnet är Polypropylen "PP" . Resin är det Engelska namnet för detta matrial och det är ett bra material för allergiker. Casio använder sig uteslutande av detta material i boetter och armband.

 

ROMERSKA SIFFROR
De romerska siffrorna från ett till tolv är I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII.

 

S

 

SAFIRGLAS
Safirglas är ett klockglas framställt av syntetisk safir.
Tack vare sin hårdhet är safirglasen mycket svåra att rispa men det finns en viss risk att det kan spricka.

 

SJÄLVUPPDRAGANDE / AUTOMAT
En självuppdragande klocka har en rotor som bringas i svängning av armrörelser. Rotorn drar i sin tur upp fjädern som driver urverket.

 

SKRUVAD KRONA / SKRUVKRONAA
En skruvad krona är en mycket vanlig detalj på klockor med minst 10 ATM. För att ställa tid och datum skruvas först kronan moturs något varv. Därefter kan kronan dras ut. I första läget ändras datum, i andra läget tiden. Skruva alltid tillbaka kronan med ett lätt tryck mot boetten till dess att det säger stopp och kronan behåller sitt läge. Observera att du alltid bör låta din urmakare kontrollera att din klocka är tät före varje badsäsong eller i samband med batteribyte. Ett sprucket glas eller torr packning kan göra din klocka otät.

 

SNITTIDEN
Den genomsnittliga längden på alla dagar under ett år. Det år också den tid ur vanligen visar.

 

SPORTFUNKTIONER
Vissa klockor har stoppur med flera mellantider (10,30 eller 50) som är lämpliga för orientering, maraton eller annan sport. En del klockor har också flera stoppur för ex triathlon. För intervallträning finns klockor med timers som kan ställas i intervall. Andra funktioner är beräkning av kaloriåtgång, speedometer, seglar timer eller djupmätning.

 

STAINLESS STEEL
Stainless steel är rostfritt stål. Beteckningen Stainlees steel innebär att boetten är tillverkad av
rostfritt stål. Stainless steel back betyder att klockans baksida, bakboetten, är gjort i rostfritt stål. Ovansidan är då ofta gjord i krom eller double.

 

STOPPUR
Tid mäts i sekunder,1/10 sekund, eller 1/100 sekund. En signal bekräftar tryck på start/stopp. Finns bl.a i modeller med 1 till 100 timmars totalttid.

 

STOPPUR MED SPORTFUNKTIONER
Vissa klockor har stoppur med flera mellantider (10, 30 eller 50) som är lämpliga för orientering, maraton eller annan sport. En del klockor har också flera stoppur för ex triathlon. För intervallträning finns klockor med timers som kan ställas i intervall. Andra funktioner är beräkning av kaloriåtgång, spedometer, seglar timer eller djupmätning.

 

STÖTSÄKERT UR
Ett ur som kan falla mot en träskiva från en meters höjd eller inte drar sig med mer än sextio sekunder per dag får kallas stötsäkert.

 

SURFTIMER
Klockan har nedräkningsfunktion för surftävling.

 

SÄKERHETSLÅS
Säkerhetslås finns idag på de flesta metallarmband. Detta är som en säkerhet för att inte armbandet ska gå upp och man tappar klockan. Idag finns det flera olika modeller av säkerhetslås men dom två vanligaste modellerna är en som man måste klämma upp en spärr med två fingrar för att man ska kunna öppna armbandet och en modell som är som en hake som man knäpper över själva låsbygeln.

 

T

 

TERMOMETER
En termosensor känner av den omgivande temperaturen. För att få så exakt lufttemperatur som möjligt bör du ta av dig klockan eftersom temperaturmätningen påverkas av värmen från din arm.

 

TIDVATTEN OCH MÅNFAS- FISKEKLOCKA
Klockan har en måndatafunktion som visar månens upp och nedgång samt ålder på baserad på position (longitud och latitud). Klockan visar också ebb och flod (tidvatten)

 

TIMER OCH REPETERANDE TIMER
Ställ in en specifik tid och klockan räknar ner till 0. En signal ljuder då klockan nått till noll. På vissa klockor kan även belysningen ställas in att blinka när nedräkningen nått 0. Vissa klockor har också funktionen repetition dvs. när klockan räknat ner till 0 startar klockan om igen att räkna ner. Tiden under symbolen indikerar hur stort intervall som kan ställas. Vardagsexempel: Repeterande timer kan vara bra om du tex. skall ta medicin var 5 timme eller liknande. Ett annat användningsområde är när man idrottar tex. intervallträning.12/24 -timmars

 

TIMESTAMP / STÄMPELUR
Klicka på en knapp och spara den tiden och datumet som är precis vid knapptryckningen.
Detta kan göras upp till 30ggr och sparas i klockans minne.

 

TOUGH SOLAR / SOLCELLSBATTERI
När klockans batteri är fullladdat går klockan ca 10 månader utan ny laddning. Klockan kan lagras upp till 2 år med den nyutvecklade strömsparfunktionen. Laddningsindikator visar batteristatus. Klockan har Full Auto Bakgrundsbelysning. Klockan laddas med solljus/belysning.

 

TWINCEPT
Twincept är en klocka med digitaldisplayen i glaset. När displayen är släckt ser klockan ut som en vanlig klocka. I glaset kan sedan olika funktioner visas efter behov såsom databank, eller barometer mm.

 

U

 

UPPDRAGSAXEL
Uppdragsaxel är en axel på vilkens yttersta spets kronan sitter som vi drar upp eller ställer klockan med. Urtavlan visar timmar, minuter och sekunder.

 

URVERK
Urverket är urets kompletta mekanism. Ett urverk består av mellan 120 och 600 delar.

 

V

 

VATTENSKYDDAD! Vad är det ?
Gränserna borde vara gemensamma för alla, men tyvärr skiljer sig detta mellan olika fabrikat. Beteckningen "30m" och "50m", gör att man lätt kan dra slutsatser som inte riktigt stämmer med verkligheten. Detta gäller för våra klockor, om inte annat anges:
 

30m ~ 3 ATM

  • Din klocka klarar vardagsliv med regn ock vattenstänk.

50m ~ 5 ATM

  • Din klocka klarar enstaka korta tillfällen i vatten.

100m ~ 10 ATM

  • Din klocka klarar dusch, bad, simning och snorkling.

200m ~ 20 ATM eller mer

  • Din klocka klarar dykning med tuber (scubadiving).

 

VISNING
Tiden kan visas i 12 respektive 24-timmars standard. Vid 12- timmars visning visas P vid eftermiddag.

 

VRIDBAR BEZELRING
Timer-ring som är spärrad (går endast att vrida motsols/Unidirectional)vilket förhindrar ofrivillig förlängning av markerad tid. Vrid ringen så att markeringen ställs där minutvisaren är. Senare avläser du hur många minuter minutvisaren gått från markeringen.

 

VÄRLDSTID & TVÅTID
Visar tiden i ett antal större städer runt jorden (världstid). En variant av världstid är att vissa klockor kan visa tiden i två tidszoner (tvåtid).

 

Y

 

YACHTTIMER
Klockan har nedräkningsfunktion för båttävling - yachttimer.