Handla Tryggt

Varför köpa klockan av Klockor.nu?

 

Klockor.nu ingår i AB Nymans Ur 1851, ett familjeföretag med lång erfarenhet av klockor och klockbranschen. Med fyra fysiska butiker i Sverige, där den första startade redan 1851 är vi ett seriöst och stabilt företag med AAA rating från soliditet.

 

Auktoriserad återförsäljare

Vi är auktoriserad återförsäljare för alla märken och produkter vi säljer, såväl i butik som på webben. Alla klockor omfattas av garantier som ombesörjs av oss.

 

Certifierad E-handlare

Klockor.nu är av Rådet för E-handelscertifiering i Sverige en certifierad E-handlare. Allt för att Ni ska känna Er trygga när Ni handlar av oss. Se klockor.nu certifikat här

 

Solid försäkring ingår

När du köper en klocka av oss för minst 2.000 SEK ingår alltid en ettårig allriskförsäkring via Solid.

 

Egen verkstad

Vi har skandinaviens största och modernaste urmakeri med den allra senaste utrustningen.

 

Snabba och säkra leveranser

Vi lagerför majoriteten av de klockor vi säljer. De vi inte själva har i lager har vi oftast hemma färdiga för leverans redan nästkommande vardag då vi köper in alla klockor via auktoriserade svenska eller skandinaviska generalagenter som representerar de märken de distribuerar.

 

Se upp! 

Var noga med att kolla upp företaget du köper din klocka från. När du köper en klocka online kan det vara lätt att lockas av låga priser och korta leveranstider, i många fall kan det bli väldigt dyrt. De flesta webbutiker är dessvärre inte auktoriserade återförsäljare för de märken de saluför. Det kan även vara så att de inte gör sina inköp av klockor och produkter genom auktoriserade generalagenter utan köper upp stora lager av klockor från oseriösa handlare på olika delar av världen. Det är också vanligt att de letar reda på en produkt först efter att en order är gjord, vilket kan generera långa leveranstider. Många av dem är inte heller svenska företag utan endast så kallade brevlådeföretag som endast registrerat ett bolag i Sverige på en postbox för att få ett svenskt organisationsnummer.

 

De flesta klockor har en fabriksgaranti, men många tillverkare åtar sig inte garantier på klockor sålda av icke auktoriserade återförsäljare då de inte har rätt eller fullgod dokumentation. En billig klocka kan därmed snabbt bli väldigt dyr.

 

Checklista - När du köper en klocka online, kontrollera följande

 • Är handlaren en auktoriserad återförsäljare?
 • Är klockan äkta och levereras den i originalförpackning?
 • Kan de garantera att fabriksgarantierna gäller?
 • Vem ombesörjer garantiärenden?
 • Har de en fysisk adress och ett telefonnummer man kan kontakta dem på?
 • Följer de konsumentverkets fastställda riktlinjer för distanshandelslagen?
 • Är de ekonomiskt stabila?

 

Våra butiker

Nymans Ur 1851, Stora Gatan 26, Västerås www.nymansur.com

Nymans Ur 1851, Biblioteksgatan 1, Stockholm www.nymansur.com

Krons, Hamngatan 14 (PK huset), Stockholm www.krons.se

Klockor.nu, Vasagatan 13, Västerås, Facebook

 

Kundtjänst

Välkommen till oss på Klockor.nu - en av Nordens största auktoriserade klockbutiker på nätet. Vi erbjuder ett brett utbud av dam-, herr- och barnklockor av olika varumärken. Klockor.nu ägs och drivs av AB Nymans Ur 1851, org.nr: 556581-4554. Inom företaget finns utöver vår webbshop och butik tre fysiska butiker, Nymans Ur 1851 i Stockholm och Västerås samt Krons i Stockholm. Nymans Ur 1851 har även skandinaviens största och modernaste urverkstad samt en business-to-business verksamhet med inriktning på företagsgåvor.


Kundtjänsten är öppen: Helgfria vardagar kl 11.00-14.00

Öppettider i butik: Måndag - fredag 11 - 17

                                Lördagar 12 - 15  

Telefon: 010-810 43 00

 

När det är högt tryck i butiken eller om vi har många ordrar att behandla kan vi tidvis ha något längre svarstider på telefon. Vi rekommenderar att Ni i första hand skickar e-post med Era frågor.

 

Order och leveranser

Har du frågor om order och leveranser?

Kontakta vår kundtjänst på telefon: 010-810 43 00 eller skicka e-post till: [email protected]

För snabbare svar kontakta kundtjänst i första hand via e-post. 

 

Service: garanti, reparationer och försäkringar

Har du frågor om reparation, garanti, reservdelar eller din försäkring?

Skicka e-post till vår serviceavdelning på: [email protected]

 

Företagsinformation: AB Nymans Ur 1851/ KLOCKOR.NU, Stora Gatan, Västerås

 

Org nr: 556581-4554

Personuppgifter

1. Inledning

Klockor.nu med organisationsnummer 556581-4554 (”Klockor.nu”, ”oss”, eller ”vi”) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de personuppgifter som vi samlar in om dig i egenskap av kund hos oss/besökare på vår hemsida. Vi är måna om att du som kund/hemsidebesökare ska känna dig trygg med att vi som personuppgiftsansvarig hanterar dina personuppgifter i enlighet med tillämplig integritetslagstiftning (”Tillämplig Lag”). I denna policy för kunders och hemsidebesökares personuppgifter (”Personuppgiftspolicy”) beskriver vi varför och hur vi behandlar personuppgifter om dig, vad vi gör för att skydda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. 

Om du har några frågor eller kommentarer angående denna Personuppgiftspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter får du gärna höra av dig till oss. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

 

 

2. Behandling av personuppgifter

2.1 Personuppgifter som behandlas

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person i livet. De personuppgifter som vi normalt samlar in och behandlar om våra kunder/hemsidebesökare är följande:

1. Kunder: Allmänna personuppgifter: namn, personnummer, telefonnummer, e-postadress, adress och andra kontaktuppgifter.

2. Hemsidebesökare: Information om dina besök och hur du använder hemsidan (IP-adress, geografisk platsinformation, typ av webbläsare, hänvisningskälla, hur långt ett besök är osv.), information om transaktioner som sker mellan oss och dig, samt information som du delger oss i syfte att registrera dig hos oss och/eller prenumerera på våra tjänster.

 

 

2.2 Vad personuppgifterna används till?

Ändamålet och syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera kundförhållandet (t.ex. för vårt garantiåtagande), samt marknadsföra våra tjänster och produkter. Känsliga personuppgifter kommer inte att behandlas.

Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter för att i) via post/e-post eller motsvarande skicka dig information (annat än för marknadsföring) som vi tror är relevant för dig och ii) via post eller, där du uttryckligen samtyckt till detta, via e-post eller motsvarande skicka dig marknadsföringsinformation som vi tror är relevant för dig.  Du kan när som helst meddela oss att du inte längre önskar motta marknadsföringsinformation via e-post eller motsvarande.

Behandling av dina personuppgifter som inte följer av en rättslig förpliktelse eller vår kundrelation med dig eller samtycke grundar sig på våra berättigade intressen relaterade att etablera och bevara kundrelationen.

Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i denna Personuppgiftspolicy. Om vi utför behandling för något annat ändamål än vad vi samlade in personuppgifterna för kommer vi informera dig om detta.

 

 

2.3 Säkerhetsåtgärder

Vi vidtar nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt. Åtgärderna kan t.ex. inkludera, när tillämpligt, användning av brandväggar, antivirusprogram, behörighetskontroll och andra lämpliga säkerhetsåtgärder.

 

2.4 Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till våra samarbetspartners, banker eller andra betaltransaktionsbolag, försäkringsbolag, t.ex. för att teckna försäkringar eller uppfylla en rättslig skyldighet eller annat krav från myndighet att lämna ut personuppgifter. Därutöver kan vi ta hjälp av underleverantörer för behandlingen personuppgifter. För de fall en underleverantör behandlar dina personuppgifter förblir vi personuppgiftsansvariga och leverantören får endast behandla personuppgifterna i enlighet med våra instruktioner eller överenskommelser.

Vi överför inte till eller behandlar personuppgifter i något land utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet. Skulle detta ändå behöva ske, t.ex. på grund av att en leverantör av IT-tjänster har sin verksamhet i ett sådant land, kommer vi vidta alla rimliga tekniska och legala åtgärder för att säkerställa integriteten för överförda personuppgifter och att säkerheten för behandlingen av dessa uppfyller en adekvat skyddsnivå i enlighet med Tillämplig Lag.

 

2.5 Hur länge personuppgifter sparas

Inga personuppgifter bevaras under längre tid än vad som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som de behandlas för eller så länge som det krävs enligt Tillämplig Lag. Därefter raderas eller anonymiseras de. För att fastställa de perioder under vilka vi bevarar personuppgifter beaktar vi särskilt de krav som följer av Tillämplig Lag, myndighetsföreskrifter och rekommendationer samt branschpraxis.

 

3. Dina rättigheter

I enlighet med vad som följer av Tillämplig Lag har du rätt att när som helst begära ett kostnadsfritt utdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. I den mån som följer av Tillämplig Lag har du även rätt att:

 • begära att få dina felaktiga personuppgifter rättade,
 • begära att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas,
 • invända mot behandlingen av personuppgifter, och
 • utöva din rätt till dataportabilitet, om tillämpligt (dvs. rätten att flytta dina personuppgifter).

Begäran om att utöva någon av ovan rättigheter ska göras skriftligen till Klockor.nu och skickas till [email protected] eller till någon av de postadresser som anges i slutet av denna Personuppgiftspolicy.

I den mån vi skulle behandla dina personuppgifter med stöd av samtycke är det alltid frivilligt för dig att lämna samtycke och du kan när som helst återkalla samtycket.

Du har även rätt att när som helst lämna in klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med Tillämplig Lag.

 

4. Länkar till andra hemsidor och användning av cookies

Vår hemsida innehåller länkar till andra hemsidor. Denna Personuppgiftspolicy omfattar inte den eventuella personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor som vi länkar till. Vi ansvarar inte heller för den personuppgiftsbehandling som sker på andra hemsidor än vår egen.

 

5. Ändringar av personuppgiftspolicyn

Vi förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera denna Personuppgiftspolicy.

 

6. Kontaktuppgifter

Klockor.nu
AB Nymans Ur 1851
Box 7162 103 88
Stockholm

Telefon: 010-810 43 00
E-post: [email protected]

Handla Tryggt

Varför köpa klockan av Klockor.nu?

 

Klockor.nu ingår i AB Nymans Ur 1851, ett familjeföretag med lång erfarenhet av klockor och klockbranschen. Med fyra fysiska butiker i Sverige, där den första startade redan 1851 är vi ett seriöst och stabilt företag med AAA rating från soliditet.

 

Auktoriserad återförsäljare

Vi är auktoriserad återförsäljare för alla märken och produkter vi säljer, såväl i butik som på webben. Alla klockor omfattas av garantier som ombesörjs av oss.

 

Certifierad E-handlare

Klockor.nu är av Rådet för E-handelscertifiering i Sverige en certifierad E-handlare. Allt för att Ni ska känna Er trygga när Ni handlar av oss. Se klockor.nu certifikat här

 

Solid försäkring ingår

När du köper en klocka av oss för minst 2.000 SEK ingår alltid en ettårig allriskförsäkring via Solid.

 

Egen verkstad

Vi har skandinaviens största och modernaste urmakeri med den allra senaste utrustningen.

 

Snabba och säkra leveranser

Vi lagerför majoriteten av de klockor vi säljer. De vi inte själva har i lager har vi oftast hemma färdiga för leverans redan nästkommande vardag då vi köper in alla klockor via auktoriserade svenska eller skandinaviska generalagenter som representerar de märken de distribuerar.

 

Se upp! 

Var noga med att kolla upp företaget du köper din klocka från. När du köper en klocka online kan det vara lätt att lockas av låga priser och korta leveranstider, i många fall kan det bli väldigt dyrt. De flesta webbutiker är dessvärre inte auktoriserade återförsäljare för de märken de saluför. Det kan även vara så att de inte gör sina inköp av klockor och produkter genom auktoriserade generalagenter utan köper upp stora lager av klockor från oseriösa handlare på olika delar av världen. Det är också vanligt att de letar reda på en produkt först efter att en order är gjord, vilket kan generera långa leveranstider. Många av dem är inte heller svenska företag utan endast så kallade brevlådeföretag som endast registrerat ett bolag i Sverige på en postbox för att få ett svenskt organisationsnummer.

 

De flesta klockor har en fabriksgaranti, men många tillverkare åtar sig inte garantier på klockor sålda av icke auktoriserade återförsäljare då de inte har rätt eller fullgod dokumentation. En billig klocka kan därmed snabbt bli väldigt dyr.

 

Checklista - När du köper en klocka online, kontrollera följande

 • Är handlaren en auktoriserad återförsäljare?
 • Är klockan äkta och levereras den i originalförpackning?
 • Kan de garantera att fabriksgarantierna gäller?
 • Vem ombesörjer garantiärenden?
 • Har de en fysisk adress och ett telefonnummer man kan kontakta dem på?
 • Följer de konsumentverkets fastställda riktlinjer för distanshandelslagen?
 • Är de ekonomiskt stabila?

 

Våra butiker

Nymans Ur 1851, Stora Gatan 26, Västerås www.nymansur.com

Nymans Ur 1851, Biblioteksgatan 1, Stockholm www.nymansur.com

Krons, Hamngatan 14 (PK huset), Stockholm www.krons.se

Klockor.nu, Vasagatan 13, Västerås, Facebook

 

Vanliga frågor

Jag funderar på att köpa en klocka på Internet. Vad behöver jag tänka på?

Det första man bör undersöka är att Internetbutiken är en auktoriserad återförsäljare. Om den inte är det är det inte säkert att eventuella garantier är giltiga även om butiken påstår det. Man pratar idag mycket om världsgaranti men för det är det inte säkert att den svenska generalagenten kan laga din klocka. Det är med största sannolikhet så att du som kund måste skicka klockan till det ursprungsland som klockan kommer ifrån för att få den reparerad. Generalagenterna har oftast inga reservdelar till de modeller som man inte säljer i Sverige. Man lagar heller inte klockor som är sålda av en icke auktoriserad återförsäljare. Vi är auktoriserad återförsäljare av alla våra produkter i utbudet. Mer information finner du under Handla Tryggt.

 

Görs en kreditkoll när jag handlar med Klarna Checkout?

Någon kreditupplysning görs aldrig direkt i Klarna Checkout utan görs istället vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om dig, som exempelvis banker.

 

Reparerar ni klockor själva?

Ja. Vi har en egen verkstad med egna urmakare. Vår urverkstad är Skandinaviens största, mest moderna med den allra senaste utrustningen.

 

Är era klockor CE märkta?

Ja. Vi saluför endast med klockor som är godkända för den europeiska marknaden. Det innebär att alla våra klockor genomgått kvalificerade tester och är godkända i de frågor som rör bl.a. nickelmetaller.

 

Vilken garanti är det på klockorna?

Vi följer våra leverantörers garantivillkor vilket är mellan 1-5 år. De flesta klockor har 2 års garanti.

 

Samtliga klockor erhåller garanti mot material- eller tillverkningsfel utan kostnad för köparen. Olika leverantörer har olika garantitider för sina klockor. OBS! Fraktkostnad kan tillkomma och täcks inte av garantin. Garantin gäller ej vid:

 

1. Skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel.

2. Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad.

3. Skador på uppdragskronor och glas, repor på glas, länk och boett.

4. Skador på läderarmband, plastband, länkar, samt ytbeläggning på dessa och skador på uret.

5. Fuktskador på ej vattentäta klockor (vattentät = 10 ATM). Detta gäller även armband.

6. Om serienumret har blivit ändrat eller utplånat (gäller ej varor utan serienummer). Eftersom man idag inte använder sig av garantibevis i samma utsträckning som man gjorde förr är det kvittot på klockköpet som gäller för garantibevis. Ta gärna kontakt med oss om funderingar angående ditt klockköp uppstår.

 

Vad händer om klockan går sönder?

Om klockan går sönder skickas klockan till oss för kontroll som genomförs av våra urmakare. Vid en garantireparation skickas klockan till leverantören. Skulle det vara så att reparationen inte går på garantin eller försäkringen finns det möjlighet att få ett kostnadsförslag på reparationen.

 

Vad är er leveranstid?

Vår ambition är att leverera varor snarast möjligt men reserverar oss alltid för slutförsäljning och oväntade, förlängda leveranstider. Beräknad leverans från oss om varan finns i lager är 1-3 arbetsdagar, och om vi vid tillfället inte har varan i lager är leveranstiden från oss mellan 5-10 arbetsdagar. Det finns alltid en risk att leveranstiden förlängs och vi kan därför aldrig garantera exakta leveranstider då yttre faktorer som vi inte kan styra kan påverka leveransen. Om leverantören inte har varan i lager meddelas kund om detta via e-post så snart vi själva blivit informerade om förseningen och godkänner kunden längre leveranstider är vi inte ansvariga för ytterligare förseningar och långa leveranstider. Vid dessa tillfällen finns det en risk att väntetiden blir längre än förväntat och vi bär inte ansvaret för detta.

 

Hur mycket är fraktkostnaden?

Vi bjuder på fraktkostnaden inom Sverige när du handlar för över 1000 kr och våra paket levereras med DHL eller PostNord. På ordrar under 1000 kr är fraktkostnaden 69 kr.

Fraktkostnad kan tillkomma vid garanti- och försäkringsärenden.

 

Hur levererar ni klockan?

När vi skickar klockor med posten levereras de till PostNords eller DHLs närmaste ombud, enligt deras leveransvillkor, för uthämtning. Dessa ligger oftast i närheten av din postadress och kan exempelvis vara en bensinstation, kiosk eller en mataffär. Avisering sker via sms eller via e-post. Med kollinumret som skickas via e-post går det att spåra paketet och hämta ut det innan avisering.

Det är också möjligt att lägga en beställning via hemsidan och hämta den i vår butik på Vasagatan 13 i Västerås. Produkterna kan hämtas normalt inom 2 timmar efter lagd beställning och ligger redo i butiken under 3 arbetsdagar för utlämning. Ett mejl kommer att skickas till den registrerade mejladressen när ordern är färdig att hämtas. Beställningar som läggs tider på dygnet då vi inte har öppet kan hämtas tidigast 2 timmar efter öppning. Giltig legitimation behöver uppvisas vid utlämning. Bud visar bådas legitimation. Dessa villkor gäller endast lagerförda produkter. Vid ordrar på beställningsvaror skickas ett mejl så fort vi har fått in produkten/produkterna och vilken tid du tidigast kan hämta ut dessa i butik. Skulle du få förhinder eller liknande behöver vi bli informerade om detta via mejl till [email protected] Vid ej uthämtade beställningar där ingen information har skickats till oss debiteras en avgift på 120 kr.

 

Vad händer om jag ångrar mig?

I enlighet med distanshandelslagen erbjuder vi full ångerrätt i 14 dagar efter att du mottagit varan. För anvisningar om hur du returnerar en vara går du in här. Varorna får inte användas eller repas och ska återlämnas i originalförpackning, tag och sigill/plombering ska sitta kvar för att en retur ska godkännas. Det åligger kunden att ombesörja och bekosta eventuell återfrakt och det är kundtjänst som bistår med en returfraktsedel som skickas till kundens e-post. Returfrakten är 69 kr. Returfraktkostnaden dras av/justeras i samband med återbetalning av kundens pengar. Mer information om returskydd via distanshandelslagen hittar du hos Konsumentverket.

 

OBS! Maila oss och tala om att du tänker återsända klockan. Glöm inte att skicka med följesedeln, returblanketten och ett eventuellt försäkringsbevis. Vid retur står kunden för fraktkostnaden. KLOCKOR.NU löser ej ut paket mot postförskott och hämtar ej ut paket hos ombud.

 

Hur kortar jag länken?

Det smidigaste sättet är att man gör ett besök hos en urmakare eller en klockbutik. Flera kunder undrar om vi kan korta länken innan vi skickar ut klockan och det kan vi göra, men då gäller inte bytes- och återköpsrätten. Du kan även korta länken kostnadsfritt på Krons i PK-huset i Stockholm, Nymans Ur och Klockmaster i Västerås, och för att kunna göra det behöver du ta med kvitto eller annat som styrker att du köpt varan på KLOCKOR.NU.

 

Hur kan jag betala min klocka?

Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

Faktura, Klarna Konto, Delbetalning, Kortbetalning, Internetbank

 

Skickar ni ut kollinummer när klockan skickas från er?

När vi skickar klockan från oss får du ett e-postmeddelande med kollinummer till din registrerade e-postadress. Får du inget kollinummer eller sändningsnummer är det viktigt att kontakta vår kundtjänst.

 

Vem står för portot om jag behöver sända tillbaka en klocka?

Vi tillämpar konsumentverkets riktlinjer för distanshandel, vilket innebär att vid återsändande av en klocka betalar alltid kunden själv frakten. Dock skall detta göras med en returfraktsedel som erhålls från vår kundtjänst genom att skicka in ett formulär. Formuläret hittar du under Kundtjänst och sedan Retur/byte. Fraktkostnaden för byte och retur är 69 kr. Returfraktkostnaden dras sedan av i samband med återbetalning av kundens pengar. OBS! Vi löser inte ut postförskott eller hämtar ut paket hos ombud.

 

Finns alla kampanjklockor i lager?

När vi har en kampanj eller sänkta priser på en vara tar vi alltid hem ett större lager av den eller de modeller som är aktuella för kampanjen. Vi försöker alltid beräkna åtgången men det kan hända att efterfrågan blir större än vi kunnat förutse. Vid ett sådant tillfälle beställer vi alltid hem fler exemplar av aktuell produkt och får då en leveransbekräftelse från vår leverantör. Det händer dock även att den svenska generalagenten har slut i lager och behöver då beställa från tillverkaren. En sådan situation kan medföra förlängda leveranstider eller i vissa fall även innebära att produkten ej kan fås, om varan skulle vara slut hos tillverkaren. Så snart vi får meddelande om fördröjd leveranstid eller att en produkt inte kan levereras meddelar vi kunden det.

 

Varför REA'r ni ut varor som inte går att få tag på?

Som nämnt ovan blir ibland efterfrågan större än förväntat. Det händer att vi ibland kan få ett stort antal beställningar på en kampanjvara över t.ex. en natt eller en helg varpå vi inte hinner ta bort varan eller kampanjpriset innan produkten blir slutsåld. Detta kan ske och det är beklagligt men vi försöker alltid att se till att ha tillräckligt med exemplar av aktuell kampanjvara. Vi reserverar oss alltid för slutförsäljning av produkter.

 

Varför ser man inte lagerstatus?

Vi har idag tyvärr inte alla klockor i lager men vi har ett tätt samarbete med våra leverantörer och brukar tack vare det kunna hålla vårt mål att kunden ska ha sin klocka inom 2-10 arbetsdagar. Vid längre leveranstider kontaktas kunden.

 

Levererar ni klockor utanför EU?

För tillfället levereras endast produkter till Sverige. Förberedelser pågår för att kunna erbjuda leveranser till övriga EU länder, samt Norge, men det är inte aktuellt dagsläget.

Återköp

I enighet med distanshandelslagen erbjuder vi full ångerrätt i 14 dagar efter att kunden har mottagit varan.

 

För att göra en retur eller byte så fyller du enkelt i vårt bytes/retur formulär sedan får du en returfraktsedel skickad till din e-post som du klistrar på paketet för att sedan lämna till ditt närmsta postombud. En begäran om retur som inte har skickats per mejl till oss, antingen direkt till [email protected] eller via returformuläret, inom 14 dagar efter att du hämtat ut paketet kan komma att nekas. Vid retur/byten uppmanas man att alltid skicka med försäkrings- och garantibeviset, samt följesedeln för att ett byte/återköp ska kunna genomföras. I det fallet att du har köpt flera varor föreslår vi att du kopierar dokumenten och returnerar varorna tillsammans med dokumentkopiorna. 

 

För att en vara ska kunna returneras måste denna i enlighet med lagen vara i väsentligen oförändrat skick. Med detta menas att varan ej får vara skadad eller använd. Bedömning av detta görs vid varje enskilt fall. Varan får däremot självklart provas och undersökas för att säkerställa att den passar och motsvarar kundens förväntningar.

 

OBS! Tänk på att en klocka är mycket känslig för repor, iakttag med stor försiktighet när du provar varan och tag inte bort tag och sigillet/klisteretiketten innan du är säker på att du vill behålla den. Eventuell skyddsplast bör sitta kvar. Länk/metallbandet får inte vara kortad. Vi rekommenderar användning av originalasken vid returer då denna är speciellt framtagen för att skydda varan. Vid retur ansvarar kunden för att varan emballerats så att ingen skada uppstår i frakten.

 

Limiterade förpackningar och tillbehör. I de fall klockan levereras i en limiterad eller för modellen speciellt framtagen ask/låda klassas den som en del av produkten och ska returneras med klockan. Detsamma gäller för eventuella tillbehör, certifikat och äkthetsbevis tillhörande varan. Hör gärna av er till oss om ni är osäkra.

 

Det åligger kunden att ombesörja och bekosta återfrakt men vi hjälper till med en returfraktsedeln som skickas via e-post. Returfraktkostnaden dras av/justeras i samband med återbetalning av kundens pengar. Mer information om returskydd via distanshandelslagen hittar du hos Konsumentverket. I de fall kunden vill avbeställa/makulera en order och inte vill hämta ut paketet som hunnit levereras från oss debiteras kunden en fraktkostnad på 120 SEK. Vid byten debiteras en fraktkostnad på 69 SEK.

 

KLOCKOR.NU löser ej ut paket mot postförskott och hämtar ej ut paket från ombud. Vi rekommenderar att kunden skickar tillbaka paketet med vår returfraktsedel som är spårbar. Produkter som returneras och skickas som vanligt brev till oss är inte försäkrade och ger i vissa fall administrativa merkostnader. Vid bortkommet paket som inte har skickats med vår fraktsedel ansvarar avsändaren för konsekvenserna. 

 

Återbetalning efter godkänd retur. Alla betalningar ombesörjs av Klarna. För eventuella frågor om återbetalning vänligen vänd Er till Klarnas kundtjänst: 08-120 120 10.

 

Kort: Klarna återbetalar köpesumman till ditt kort. Det kan ta upp till 2 veckor men vanligtvis inom 5 arbetsdagar.

Faktura: Om du valt Klarna faktura justeras beloppet på fakturan. Har du redan hunnit betala fakturan kommer du kontaktas av Klarna för återbetalning.

Direktbetalning: Klarna återbetalar köpesumman till ditt bankkonto. Det kan ta upp till 2 veckor men vanligtvis inom 5 arbetsdagar.

 

Vid Garanti/ Reparation/ Försäkringsärenden vill vi att du gör en anmälan via service formuläret eller kontaktar oss på [email protected] för information.

 

Betalsätt

Oavsett hur du vill handla så ska det vara enkelt att betala. Med Klarna kan du göra det på en massa olika sätt, så att du kan välja det du gillar bäst.
 

Prova först innan du betalar, dela upp din betalning eller betala nästa månad.

I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kortbetalning med Visa och MasterCard, samt direktbetalning. Läs mer på klarna.se

Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor och genom att klicka på "Slutför köp" godkänner du KLOCKOR.NU’s allmänna villkor enligt nedan.

Klarna Checkout presenterar information för dig så snart du är identifierad. Vilken information du behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder. Någon kreditupplysning görs aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ du har valt. Kreditupplysningar som görs av Klarna påverkar inte din kreditvärdighet och kan inte synas av andra som begär kreditupplysning om dig, t.ex. banker.

 

När du har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka alternativ som är tillgängliga för just dig. Fakturaalternativet är förvalt som betalningsalternativ, men du kan givetvis fritt välja något av de andra alternativen, som direktbetalning via bank eller betalning med kort. Vilka alternativ du erbjuds kan växla från en tid till en annan.

 

Du kan själv välja om du vill skydda din användning av Klarna Checkout med en PIN-kod.

 

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här.

Byten/Retur

Som privatperson har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du har mottagit varan. Detta förutsatt att produkten är i oförändrat skick, det vill säga oanvänd eller ej skadad. Det är tillåtet att öppna förpackningen och kontrollera varan på sådant vis som ej skadar produkten eller dess förpackning. Dock ej om förpackningen är plomberad. Iaktta största försiktighet när klockan eller smycket provas, repiga eller skadade produkter tas inte i retur.

Nedanstående punkter bör följas för att returen skall godkännas.
1. Produkten får inte vara använd
2. Sigill/plombering får inte vara bruten
3. Eventuell tag och/eller etikett måste sitta kvar
4. Eventuell skyddsplast måste sitta kvar
5. Länken/metallbandet får inte vara kortad.
6. Produkten får inte vara skadad eller repig

Returkostnad
När du utnyttjar din ångerrätt står du som kund alltid för returkfrakten. Returfrakten justeras i samband med med återbetalningen av dina pengar. Returkostnaden är 69kr både för retur och byte.

Efter att vi har mottagit din returbegäran skickar vi en returfraktsedel som du klistrar på paketet.

Vid Garanti/ Reparation/ Försäkringsärenden vill vi att du gör en anmälan via service formuläret eller kontaktar oss på [email protected] för information.

Försäljningsvillkor

Den som beställer varor på KLOCKOR.NU måste ha fyllt 18 år och i annat fall krävs målsmans godkännande av köpet. Vi saluför enbart nya produkter och arbetar inte med vintage eller begagnade produkter. Vi är auktoriserad återförsäljare för alla varumärken vi saluför och levererar endast 100% äkta produkter i originalförpackning.

Garantier

Samtliga klockor erhåller garanti mot material- eller tillverkningsfel utan kostnad för köparen. Olika leverantörer har olika garantitider för sina klockor. Vi följer våra leverantörers garantivillkor vilket är 1-3 år. Det ingår generellt 2 års garanti. Vi erbjuder även 1 års garanti på batterifel, då vi inte vet hur länge klockan varit igång sedan produktion till att klockan anländer vårt lager. Fraktkostnad kan tillkomma och täcks inte av garantin. Om du byter batteri hos en urmakare så rekommenderar vi att alltid trycktesta klockan efter batteribytet. Framför allt om klockan ofta kommer i kontakt med vatten eller om det är ett dykarur. Trycktestet utförs av urmakaren och kostar ofta extra men om klockan skulle börja ta in vatten och ett trycktest inte är utfört så finns det risk att detta inte täcks av garantin.

 

OBS! Garantin gäller ej vid:

 

1. Skador som orsakats av felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel.

2. Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad.

3. Skador på uppdragskronor och glas, repor på glas, länk och boett.

4. Skador på läderarmband, plastband, länkar, samt ytbeläggning på dessa och skador på uret.

5. Fuktskador på ej vattentäta klockor (vattentät = 10 ATM). Detta gäller även armband.

6. Om serienumret har blivit ändrat eller utplånat (gäller ej varor utan serienummer). Eftersom man idag inte använder sig av garantibevis i samma utsträckning som man gjorde förr är det kvittot på klockköpet som gäller för garantibevis. Ta gärna kontakt med oss om funderingar angående ditt klockköp uppstår.

Kundregister

KLOCKOR.NU lagrar alla uppgifter om sina kunder i ett kundregister för att på snabbast och bästa sätt kunna leverera beställda klockor. Kundregistret är också viktigt för att KLOCKOR.NU ska kunna kontakta er för att ni ska få den bästa servicen, men det går också att lägga order utan att registrera sig. Uppgifterna i kundregistret kan också användas för att KLOCKOR.NU ska kunna skicka särskilda erbjudanden och information om t.ex. nyheter, om ni valt detta vid registreringen. KLOCKOR.NU delar ej med sig av sina kunders personuppgifter och e-postadresser till tredje part såvida det inte krävs för att uppfylla vårt åtagande mot kunden. KLOCKOR.NU´s hantering av kundregistret sker i enlighet med vad som föreskrivs i personuppgiftslagen PUL. Om ni vill veta vilka uppgifter som finns om er i kundregistret kan ni kontakta KLOCKOR.NU´s kundtjänst.

Leveransvillkor

Gratis frakt när du handlar för över 1000 kr

Fraktavgift tillkommer vid hemleverans inom Sverige och skickas med Postnord. För tillfället har vi inte möjlighet att visa lagerstatus på produktsidan utan bara ungefärliga leveranstider från oss. Vår ambition är att leverera varor snarast möjligt men reserverar oss alltid för slutförsäljning och oväntade, förlängda leveranstider. Beräknad leverans från oss om varan finns i lager är 7 arbetsdagar, och om vi vid tillfället inte har varan i lager är leveranstiden från oss mellan 5-10 arbetsdagar. Det finns alltid en risk att leveranstiden förlängs och vi kan därför aldrig garantera exakta leveranstider då yttre faktorer som vi inte kan styra kan påverka leveransen. Om leverantören inte har varan i lager meddelas kund om detta via e-post så snart vi själva blivit informerade om förseningen och godkänner kunden längre leveranstider är vi inte ansvariga för ytterligare förseningar och långa leveranstider. Vid dessa tillfällen finns det en risk att väntetiden blir längre än förväntat och vi bär inte ansvaret för detta. Vid alla varuleveranser medföljer en faktura eller följesedel samt försäkring (om varan kostar minst 2000 SEK).

 

Vi förbehåller oss rätten att ej leverera varor om dessa har felaktigt uppsatt pris, ej längre är tillgängliga eller om vi anser att bedrägeririsk föreligger. Vid för oss tveksamma beställningar tar vi alltid kontakt med kunden för en bekräftelse av ordern. Olagligt användande av personuppgifter resulterar i att ärendet ovillkorligen rapporteras till polismyndigheten. Avtalet om köp av den beställda varan är bindande när man har fått en orderbekräftelse via e-post. Alla klockor levereras i originalförpackning. De klockor som inte har en original-box levereras i annan neutral ask.

 

När vi skickar klockor med posten levereras de till PostNords eller DHLs närmaste ombud, enligt deras leveransvillkor, för uthämtning. Dessa ligger oftast i närheten av din postadress och kan exempelvis vara en bensinstation, kiosk eller en mataffär. Avisering sker via sms eller via e-post. Med kollinumret som skickas via e-post går det att spåra paketet och hämta ut det innan avisering.

 

Hemleverans

Vi erbjuder hemleverans mot ett kostnadstillägg. Paketet levereras då hem till Er dörr. Ni får efter att vi skickat paketet ett SMS från distributören som ni svarar på och anger vilken tid Ni är hemma och kan ta emot försändelsen. Hempaket levereras vardagar fram till kl 21.00 beroende på ort.

 

Outlösta leveranser

Vi debiterar 450 SEK för outlösta paket. Om KLOCKOR.NU måste betala returfrakt för en outlöst paket debiteras även denna summa kunden.

 

Ändrat förfogande / Olevererbart / Avbeställning

I de fall ett paket inte kan levereras p.g.a. felaktiga namn- och eller adressuppgifter kommer kostnaden för ändrat förfogande att debiteras kunden motsvarande en kostnad på f.n. 180 SEK. I de fall kunden vill avbeställa/makulera en order och inte vill hämta ut paket som hunnit levereras från oss debiteras kunden en kostnad på 120 SEK.

 

Har något hänt under transporten?

Om ditt paket har blivit skadat under transporten och så även innehållet så är det mycket viktigt att du kontaktar oss så fort som möjligt efter att du fått vetskap om detta. Vi behöver ha informationen absolut senast två arbetsdagar efter att du hämtat ut paketet. För att vi ska kunna få någon ersättning ifrån DHL/PostNord så måste vi som avsändare meddela skadan inom en viss tid efter att paketet hämtats ut från ombudet.

Om informationen inkommer försent till kundservice så kan det resultera i en extra kostnad.

 

Vi reserverar oss för slutförsäljning.

Det kan hända att en specifik modell får en större efterfrågan än förväntat och tar slut i vårt lager. Vi köper in samtliga produkter från svenska eller skandinaviska generalagenter, som i sin tur köper in produkterna från europeiska centrallager eller i vissa fall direkt från tillverkaren. Om en produkt får oväntat stor efterfrågan i hela Europa kan det medföra att produkten tar slut även hos tillverkaren, i dessa fall kan vi inte leverera önskad produkt. Vi meddelar kunden så snart vi själva fått information om leverans är möjligt eller inte. 

Priser och övrig information

KLOCKOR.NU reserverar sig för att utbud, priser och information kan ändras utan föregående varsel. Vi reserverar oss mot eventuella skrivfel.

 

Avtalsfrihet

Vi förbehåller oss rätten att neka till köp med hänvisning till lagen om avtalsrätt. När någon köper en produkt av en annan ingår ett avtal mellan säljare och köpare. Alla personer och/eller företag väljer själv om han/hon/de vill ingå ett avtal med någon annan.

 

Leveranser utanför Sverige

Tyvärr levererar vi i dagsläget inte produkter till Norge och övriga länder utanför eller inom EU på grund av kostsamma och krångliga tullbestämmelser. Vi hoppas på att i framtiden kunna erbjuda våra kunder leveranser till alla delar av världen.

Produktbilder/Fotografier

Vi försöker efter bästa förmåga se till att klockornas färger på fotografierna stämmer överens med de färger klockorna har i verkligenheten, men var uppmärksam på att viss nyansskillnad kan upplevas beroende på bl.a. din dators bildskärm och dess inställningar. KLOCKOR.NU har upphovsrätt på all text material samt copyright© på alla fotografier.

Transportskada

Vid transportskada/saknat gods 

Vi ansvarar för varor som skadas eller kommer bort under transporten från oss till kunden. Vid eventuell retur till oss är det kunden som ansvarar för godset. Kontrollera direkt vid mottagandet av klockorna att ingenting är skadat och att antalet stämmer. Skulle klockan/klockorna vara skadade, gör en anmälan till KLOCKOR.NU´s kundtjänst inom 1-2 dagar.

 

Transportskador som uppkommit anmäls direkt till Postens ombud, som lämnat ut varorna. Ombudet bör göra en notering om skadan på kundens kopia av fraktsedeln. Tänk på att alltid spara emballaget för att reklamationen ska kunna hanteras korrekt. 

 

Felleverans

Skulle vi av misstag leverera fel antal klockor eller fel klocka är vi angelägna att ni meddelar detta till vår kundtjänst så snart som möjligt. 

 

Skriv ett brev med en utförlig beskrivning av felet och bifoga det i sändningen. Ersättningsleveransen sker naturligtvis helt utan kostnad. Vid eventuella frågor, önskemål eller synpunkter kontakta KLOCKOR.NU´s kundtjänst.

 

KLOCKOR.NU tillämpar självklart svensk lagstiftning vid all försäljning via vår webbutik. De lagar som främst är aktuella för privatpersoner vid onlinehandel är konsumentköplagen och distansavtalslagen (Konsumentverket/Riksdagen). Om tvist trots allt skulle uppstå följer KLOCKOR.NU Allmänna Reklamationsnämndens beslut.

Varubevakning

Om en kund har beställt en vara som är slut på vårt lager meddelar vi detta snarast möjligt via e-post och vi meddelar även vilken vecka vi beräknar att varan kan finnas på vårt lager igen om informationen finns tillgänglig. Om leverantören inte har den i lager meddelas kund om detta via e-post och godkänner kunden längre leveranstider är vi inte ansvariga för förseningar och långa leveranstider. Vid dessa tillfällen finns det en risk att väntetiden blir längre än förväntat och vi bär inte ansvaret för detta.

Cookies

Denna webbplats använder kakor (cookies). Vi använder kakor för att kunna ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats. Kakor används även för webbstatistik för att kunna göra förbättringar på webbplatsen. Här kan du läsa om vår Personuppgiftspolicy