VICTORINOX AirBoss

AirBoss har inspirerats av Flygdäckets befälhavare på hangarfartyg.
"The Air Boss" är officeren som avgör när varje start och landning ska ske.
En uppgift som kräver exakthet och en orubblig uppmärksamhet på detaljer.